samarbejdende musikforeninger

Medlemmer har adgang til koncerter i musikforeningerne i
Fredericia
Sønderborg
Tønder
Aabenraa

med samme vilkår som de pågældende foreningers medlemmer.