meddelelser

Til Medlemmer af Haderslev Musikforening og modtagere af Nyhedsmail:

Haderslev Musikforenings bestyrelse har som følge af corona-krisen aflyst to koncerter fra sæsonprogrammet og en ekstrakoncert. Det er de tre koncerter, der var planlagt i marts og april.

Det er selvfølgelig med stor beklagelse men en nødvendighed for, at vi ikke skulle medvirke til en spredning af smitte.

Vi har allerede fået aftalt en ny dato for koncerten med Carl NIELSEN i musik, breve og sange – med titlen DU LÆRTE MIG AT SE….

Denne koncert gennemføres lørdag den 29. august kl. 16 i Slesvigske Musikhus.

Vi undersøger mulighederne for afvikling af det, der ikke kunne gennemføres – herunder generalforsamlingen. Indbydelse hertil vil blive udsendt, så snart vi har klarhed over situationen.

Indtil da fortsætter den nuværende bestyrelse – og vi ser frem til en ny flot sæson, der starter i september med Trio con Brio i et rost Beethoven program.  Sæsonprogrammet vil fremgå af foreningens hjemmeside og vil foreligge trykt efter sommerferien.

Med venlig hilsen

Haderslev Musikforening

Poul-Erik Hansen

 

Haderslev marts 2020