Generalforsamling i Haderslev Musikforening søndag den 29. august kl. 16.00 i Slesvigske Musikhus


Referat
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent: Erik Schrøder
2. Beretning ved formanden: Poul-Erik Hansen fremlagde beretningen.
Denne blev godkendt uden kommentarer.
3. Regnskab ved kassereren: Karin Fuglsang gennemgik tallene.
Der var ros til det positive regnskab, der derefter blev godkendt.
4. Indkomne forslag: Ingen
5. Fastsættelse af kontingent: Uændret.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter: Helga Jürgensen, Lone
Ugelvig, Poul-Erik Hansen og Søren Kjær blev genvalgt.
7. Valg af revisor: Henning Lausten blev genvalgt.
8. Eventuelt.
Torkil Fonsmark ønskede at trække sig fra bestyrelsen – men vil stadig
sørge for bl.a. hjemmeside. Poul-Erik takkede for indsatsen med en gave.
Musikerne får ikke en del af honoraret ved koncerter, der blev aflyst pga.
Corona. Men vi prøver så vidt muligt at tilbyde dem en koncert på et
senere tidspunkt.
Generalforsamling i Haderslev Musikforening
søndag den 29. august kl. 16.00 i Slesvigske Musikhus
Referat
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent: Erik Schrøder
2. Beretning ved formanden: Poul-Erik Hansen fremlagde beretningen.
Denne blev godkendt uden kommentarer.
3. Regnskab ved kassereren: Karin Fuglsang gennemgik tallene.
Der var ros til det positive regnskab, der derefter blev godkendt.
4. Indkomne forslag: Ingen
5. Fastsættelse af kontingent: Uændret.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter: Helga Jürgensen, Lone
Ugelvig, Poul-Erik Hansen og Søren Kjær blev genvalgt.
7. Valg af revisor: Henning Lausten blev genvalgt.
8. Eventuelt.
Torkil Fonsmark ønskede at trække sig fra bestyrelsen – men vil stadig
sørge for bl.a. hjemmeside. Poul-Erik takkede for indsatsen med en gave.
Musikerne får ikke en del af honoraret ved koncerter,
der blev aflyst pga.Corona.
Men vi prøver så vidt muligt at tilbyde dem en koncert på et
senere tidspunkt.