DEN DANSKE KLARINETTRIO

Søndag den 22. november 2020 kl. 16.00:

DEN DANSKE KLARINETTRIO:
Tommaso Lonquich, klarinet. Jonathan Slaatto, cello. Martin Qvist-Hansen, klaver. Program: Claude Debussy: Premier Rhapsody og Sonate for cello og klaver; E. Hartmann: Serenade for klarinettrio; Ludwig van Beethoven: Septet omskrevet til klarinettrio af Beethoven selv!