Beretning Haderslev Musikforening den 23. april 2023

Haderslev Musikforening blev som alle andre ramt af corona-aflysningerne i 2021, men en del af dem, har vi haft glæde af at have på programmet i den forløbne sæson.

Efter generalforsamlingen i 2022 konstituerede vi os med Poul-Erik Hansen, formand; Karin Fuglsang som kasserer; Helga Jürgensen, næstformand; Lone Ugelvig, sekretær; Søren Kjær, bl.a. layout af plakater og programmer og Else Krogh-Salomonsen har bl.a. overtaget Facebook – mens Torkil Fonsmark, der ikke længere er i bestyrelsen stadig varetager hjemmesiden.

Vi havde ved sidste generalforsamling en fin koncert med Heine Skov Jensen efter forslag fra medlemmer. Også i år afslutter vi sæsonen med en klaverkoncert med Kristian Riisager.

Som noget nyt indledte vi sæsonen med en koncert på Bispen sammen med Haderslev Bibliotek og Bispen. Et samarbejde, som vi fortsætter i år med endnu en koncert først i oktober. Vi når ud til andre, når vi engang imellem vover os ud i nye sammenhænge.

Vi vil dog fortsat kun have de syv koncerter i Slesvigske Musikhus som en del af kontingentet for medlemmer, mens koncerten på Bispen er til en særpris for medlemmer. I år bliver det med fløjte ved Bolette Roed og accordion ved Andreas Borregaard.

I foråret har vi i år haft glæde af en gratis koncert her i Musikhuset med International Piano Competition, hvorfra fem unge pianister op til 15 år spillede.  Fra vores øvrige program kan nævnes, at vi indledte koncertrækken i Slesvigske Musikhus med Engegård Quartet fra Oslo. I oktober fik vi igen en flot koncert med Musica Ficta – og afsluttede året med Trio Pro Tempore, der præsenterede en usædvanlig instrumentsammensætning. I foråret har vi igen haft Esbjerg Ensemble på programmet i januar, som vi har en tre-årig aftale med. I februar havde vi sæsonens bedst besøgte koncert med Duo Zielkova og i marts med In-Duo med violin + Sherlock.

Efter corona-pandemien fik vi mulighed for at søge et ekstra tilskud ved Kultursamvirket i Haderslev. Vi fik et ret stort tilskud, der gjorde det muligt for os at gennemføre en tøjdyrskoncert for de små på Harmonien. Vi havde cirka 190 tilhørere til koncerten – hvoraf ca. 95 var børn, der medbragte en bamse eller et andet krammedyr. For os en hel ny målgruppe, som det også krævede en ekstra indsats at få fat i. Koncerten blev gennemført med Esbjerg Ensemble og var en succes.

Vi fordeler vores sæsonfoldere til en række institutioner og foreninger – og har omdelt flyers til to af vore koncerter – ligesom vi til hver koncert får trykt 15 plakater. Jydske Vestkysten omtaler normalt ikke lokale arrangementer, men vi får pæne omtaler i Haderslev Ugeavis og Flensborg Avis. Foreningen har efter en lang pause også annonceret både i efteråret og i foråret i Haderslev  Ugeavis.

Vi har hele næste sæson klar og aftalt koncerter til udgangen af 2024.

Den 16. januar kl. 17 er vi medarrangør sammen med Haderslev Teaterforening om den musikalske forestilling Ø. Forestillingen har tekster af Stine Pilgaard, der er kendt fra ”Meter i sekundet” – og for flere sange i Højskolesangbogen.

Vi har igen i år været i programmet for P2s Kammermusikkonkurrence, der forpligter os til at arrangere en koncert med et af ensemblerne herfra. I den kommende sæson får vi en koncert med Novo, der vandt i den forrige konkurrence i 2020.

Mobilafregninger kunne give kø i pausen tidligere, men i denne sæson har vi serveret en gratis forfriskning i pausen, der har gjort det nemmere og hurtigere.  Vi håber, at det fortsat vil være muligt.

Der har i år været mulighed for at man kan tage en gæst gratis med til en af vore koncerter. Flere har benyttet sig af det. Vores medlemstal er faldet efter coronaen til 70, men vi kan glæde os over, at der især efter nytår i år har været øget tilslutning til koncerterne og dermed et pænt salg af løssalgsbilletter til de, der ikke er medlem af musikforeningen. Deltagerantallet til koncerterne har været fra 32 til 89.

Vi afholder hvert år et samarbejdsmøde med de øvrige musikforeninger i Syd-og Sønderjylland på Bispen – og har også i år deltaget i årsmødet i Sammenslutningen af Danske Musikforeninger.

Vores samarbejde med Slesvigske Musikhus har også fungeret godt i denne sæson – og vi ser frem til den kommende, hvor vi fortsætter samarbejdet også med Bispen og med teaterforeningen.

Et medlem har foreslået, at vi henvender os til Kosmorama6100 – for at de der kan vise Opera-Bio. Vi har fået dette svar: ”Vi vil meget gerne vise OperaBio og med denne forespørgsel  kan vi se, at der er en interesse for det. – Vi vil nu begynde at finde ud af hvilke muligheder vi har. Så hold øje med vores hjemmeside i den kommende tid.”

Tak til bestyrelsen – og tak til alle medlemmer og de, der møder op til vore arrangementer.

Poul-Erik Hansen

  1. april 2024